Hipnosis

La hipnosi es pot definir com un "ritual" on s'aconsegueix un estat intermedi entre la vigília i el somni, una cosa que tots travessem diàriament, per produir un estat de consciència de la persona amb un cap com per exemple: deixar de fumar, relaxació , canviar un comportament indesitjat ...

Pensem en experiència humana en general. Pensem en un estat de consciència natural. Per exemple quantes vegades ens quedem absorts veient una pel lícula fins al punt d'oblidar el que ens envolta? Qui no s'ha sorprès somiant despert? Qui mentre parla amb una persona no se l'ha anat el cap pensant en altres coses?.

Tot això són estats alterats de consciència perquè la persona no està en el lloc, en el present; es troba en un lloc dins del seu cap, en un temps fora del ahora.En realitat són estats alterats de consciència.

Canvi terapèutic:

  • La tendència natural de la ment inconscient és la salut.
  • L'inconscient conté solucions als problemes i requereixen ser portats a primer pla.
  • Una vegada que els esquemes rígids dels símptomes són interromputs, les persones es mouen en nivells de funcionament més efectius, en tenir accés a potencials que abans no utilitzaven.